Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi, yeni bir başlangıç için fırsat

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi’nin yeni bir başlangıç için fırsat bilinmesi gerektiğini belirterek, “Hayatımızın muhasebesini yaparak Rabb’imize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Erbaş, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu gecenin Hazreti Muhammed Mustafa’nın yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

İnsani ve ahlaki değerlerin yitirildiği, cehaletin ve zulmün hüküm sürdüğü bir dönemde Cenabıhakk’ın, şahit, müjdeleyici, uyarıcı ve hakikate çağıran bir rehber olarak Hazreti Muhammed Mustafa’yı yeryüzüne gönderdiğini belirten Erbaş, Allah’ın insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak Hazreti Muhammed’in gelişiyle birlikte dünyada büyük bir dönüşümün başladığını, tarihin akışının değiştiğini aktardı.

Erbaş, Hazreti Muhammed’in gelişiyle cehaletin yerini bilgi ve hikmet, zulmün yerini adalet ve merhamet, batılın yerini hak ve hakikat, kötülüğün yerini iyilik ve güzel ahlakın aldığını, insanlığın hasret kaldığı değerlere yeniden kavuştuğunu bildirerek, şöyle devam etti:

“Ancak dünyamız bugün yeni bir cahiliye girdabının içinde derin savruluşlar yaşamaktadır. İnsanı erdemli kılan değerlerin bir bir kaybedildiği günümüzde insanlığı çepeçevre kuşatan şiddet sarmalı ve yürekleri sızlatan merhametsizlikler dünyayı yaşanmaz hale getirmektedir. Hiç şüphesiz bugün de söz konusu cendereden kurtulmak adına insanlığın sahip olduğu en büyük imkan, Peygamber sallallahü aleyhi vesellemin yaşantısıyla temsil ettiği yüce kitabımız Kur’an’ın evrensel hakikatleridir.

Dünyevi menfaat ve ihtirasların girdabında bunalan ruhlar, ancak onun rehberliğinde ve ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.’ buyuran Peygamber’imizin örnekliğinde huzura kavuşacaktır. Zira Allah Resulü, Veda Hutbesi’nde şöyle buyurmuştur: Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar, Allah’ın kitabı ve Resulü’nün sünnetidir.”

“Rabb’imize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz”

Allah’ın insanları hakka, hakikate ve istikamete yönelten bir hidayet rehberi olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim ve onun yaşanmış hali olan sünnet-i seniyyenin insanlık için büyük bir nimet ve kıymetli bir imkan olduğunu vurgulayan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bizlere düşen, Hazreti Peygamber’in insanlığa miras bıraktığı Kur’an’a ve sünnete sımsıkı tutunarak onun yolunda yürüme kararlılığı göstermektir. Dünyanın geçici heveslerinden, sonu gelmez emellerinden, aldatıcı ve oyalayıcı tuzaklarından kurtuluşun yolu, Kur’an ve sünnetin rehberliğinde, iman ve istikamet üzere bir duruş geliştirmekten geçmektedir. Bu sebeple Mevlid-i Nebi’yi kapsamlı bir tefekkür ve yeni bir başlangıç için fırsat bilmeliyiz. Hayatımızın muhasebesini yaparak Rabb’imize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Her türlü tavır ve davranışımıza Kur’an ve sünnetin rehberliğinde çekidüzen vererek hayatımızın her alanında duruşumuzu imanımıza ve istikametimize şahit kılmanın gayreti içinde olmalıyız. Manevi buhranların kesafet kazandığı günümüzde insanlığın aradığı huzur ancak o zaman hasıl olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Gecesi’ni tebrik ediyor, Veladet-i Nebi’nin insanlığın barış, huzur ve kardeşliğine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir