AB, elektrik şebekesi 584 milyar euro yatırıma ihtiyaç duyuyor

AB Komisyonu, elektrik şebekesinin tam entegre olabilmesi ve etkin faaliyet gösterebilmesi için hazırladığı eylem planını açıkladı.

Plana göre, AB elektrik şebekesinin daha verimli çalışması sağlanacak, elektrik ağının tamamen entegre olması için altyapı modernize edilecek.

AB’nin toplam elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar yüzde 60 artacağı göz önünde bulundurularak şebekeye yatırımlar artırılacak.Şebekenin, milyonlarca çatı üstü güneş paneli, ısı pompası, deniz üstü rüzgar santrali, hidrojen üretim ihtiyaçları ve elektrikli otomobil şarj istasyonları gibi çeşitli gereksinimleri karşılaması sağlanacak.

AB ülkelerindeki elektrik şebekesinin sınır ötesi iletim kapasitesinin 2030’a kadar iki kat artırılması için 584 milyar euroluk yatırım gerekecek.

Birliğin, 2030 yılı elektrik şebekesi hedeflerini yakalaması için ortak fayda sağlayan projelerin sayısı ve uygulaması hızlandırılacak. Düzenleyici ve sistem operatörlerinin faaliyetleri, daha fazla yenilenebilir enerji ve elektrikli talebini karşılamak için gerekli planlamalara uygun biçimde iyileştirilecek. İleriye dönük yatırımlara ve deniz üstü projelere yönelik sınır ötesi maliyet paylaşım teşviki getirilecek.

Akıllı şebekeler, enerji verimliliği, yenilikçi teknoloji ve çözümler için ağ tarifelerinin daha iyi kullanımı sağlanacak. Farklı sistem operatörleri arasındaki işbirliği desteklenecek. Özellikle akıllı şebekeler ve dağıtım şebekelerinin modernizasyonuna yönelik projelerin finansmana erişimi iyileştirilecek.

Şebeke yatırımlarının izin süreçleri hızlandırılacak. Şebeke kurulumuna yönelik tedarik zincirlerinin iyileştirilmesi ve güvence altına alınması sağlanacak.

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerinin yakalanmasını desteklemek ve enerji sistemini güçlendirmek için hazırlanan 166 sınır ötesi enerji projesi listesini de açıkladı.

Bu çerçevede projelerin yarıdan fazlası, 2027-2030 arasında elektrik, deniz üstü ve akıllı şebekeye yönelik olurken, hidrojen ve elektrolizör ile karbon alanında da çok sayıda proje yer aldı.

Projeler, kolaylaştırılmış izin ve düzenleme prosedürlerinden yararlanacak ve AB mali desteği alabilecek.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir